Mateusz Kostka

Temat: Jak zostać rusznikarzem?
Szukaj wg kodu z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy 722203 -Rusznikarz, zawód pozaszkolny. Zaczynać trzeba od terminowania w pracowni rusznikarskiej jako uczeń. Wymagania na egzaminach czeladniczych i mistrzoskich znajdziesz na tej stronce pkt. 7 Jest tam błąd w części mistrzowskiej ale łatwo zauważysz. http://www.zrp.pl/zadania/standardy.asp życzę powodzenia
Źródło: strzelecka.net/viewtopic.php?t=872Temat: nowy wzór protokołu wypadku przy pracy.
3) Podać pełny kod zawodu (specjalności), tj. sześciocyfrowy symbol zgodny z klasyfikacją zawodów i specjalności, wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=675


Temat: Czy wiecie, że astrolog to zawód ?!
Okazuje się że wg ministerstwa wróżbita, refleksolog, radiesteta, astrolog i bioenergoterapeuta są zawodami. Zostały szczegółowo opisane w Klasyfikacja zawodów i specjalności sporządzonej przez Ministerstwo Pracy - donosi "Dziennik". Informacje zawarte w "Klasyfikacji" wykorzystują m.in. urzędy pracy, GUS i ZUS - stanowi ona m.in. podstawę dla rejestracji bezrobotnych - pisze "Dziennik". Przeciw dokumentowi protestują naukowcy, którzy napisali do minister Jolanty Fedak "List otwarty w obronie rozumu". Swój podpis można...
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=2531


Temat: optometria kursy szkolenia
">jeśli Ministerstwo Zdrowia uzna optometrystę jako zawód, to tak, ale póki co nie jet to zawodem Bzdura.Optometrysta wpisany jest do obowiązującej klasyfikacji zawodów i specjalności od 1998 r. na wniosek ....... Ministerstwa Zdrowia. Jeżeli zawód jest wpisany do klasyfikacji, to zawód jest. I od razu dla wyjaśnienia. Ustawy o zawodzie wprowadza się nie po to, aby określony zawód mógł być wykonywany, ale po to, aby osoby nie spełniające warunków określonych w ustawie nie mogly go wykonywać.
Źródło: forum.gazeta-optyka.pl/viewtopic.php?t=3163


Temat: pytanie o kwalifikacje służby bhp
Ustawa wymieniona przez Pnią/Pana Określa klasyfikację zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, zwaną dalej "klasyfikacją", Klasyfikacja służy ujednoliceniu nazewnictwa zawodów i specjalności występujących na rynku pracy oraz racjonalnemu planowaniu obsługi rynku pracy i określaniu jego struktury zawodowej. Klasyfikacja jest stosowana w szczególności w zakresie: 1) pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego; 2) szkolenia zawodowego; 3)...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=1337


Temat: Nie chcą astrologa na praca.gov.pl
">Ale bycie duchownym to nie zawód... Według przywoływanej Klasyfikacji zawodów i specjalności, duchowny to jak najbardziej zawód. Konkretnie wymienieni są: Duchowni chrześcijańscy: wyznania prawosławnego, wyznania rzymskokatolickiego, wyznań ewangelickich i Duchowni niechrześcijańscy: Duchowny religii mojżeszowej i Duchowny religii muzułmańskiej
Źródło: paganfederation.org/forum-pl/viewtopic.php?t=675


Temat: Jak zostać groomerem?
W Polsce słowo groomer jest wciąż dla wielu owiane tajemnicą , jedni zastanawiają się kto to taki ? inni po usłyszeniu stosownego wyjaśnienia uśmiechają się pod bokiem.... w Polsce nadal ta profesja budzi mieszane uczucia i szczerze trzeba przyznać , że system możliwości szkoleń i dokształceń jest jeszcze w powijakach . Na dokładkę Groomer nie figuruje w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w " klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania". Ostatnie zmiany w rozporządzeniu wprowadzono w czerwcu tego roku.niestety groomer sie na niej nie znalazł. Na pocieszenie można dodać iż sam rynek wymusza zmiany .... współcześnie coraz więcej osób interesuje się zawodem groomera , ambitnie poznają tajniki trudnej szkoły strzyżenia , stylizowania i pielęgnacji psów.Salonów też nam już...
Źródło: czernysz.net/forum/viewtopic.php?t=54


Temat: Zatrudnienie instruktora
W polskim systemie klasyfikacji zawodów i specjalności dostosowanym do standardu ISCO-88 instruktor nauki jazdy znajduje się pod pozycją 3310103 w grupie Technicy i inny średni personel (3), Nauczyciele Praktycznej Nauki Zawodu i Instruktorzy (33). Instruktor nauki jazdy musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe (wiadomości, umiejętności i postawy warunkujące wykonanie zadań zawodowych), na które składają się: - poziom wykształcenia...
Źródło: forum.prawojazdy.com.pl/viewtopic.php?t=6341


Temat: Zawód kynoterapeuta (dogoterapeuta)
Starania Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego zostały uwieńczone sukcesem ! Od 1 lipca 2010 r. obowiązywać zacznie nowa Klasyfikacja zawodów i specjalności, w której w grupie "Średni personel do spraw zdrowia" z kodem 323007 wpisany jest Kynoterapeuta (dogoterapeuta). Więcej informacji na stronie PTK - http://www.kynoterapia.eu.
Źródło: ratownicy.org/forum/viewtopic.php?t=1504


Temat: nowe stanowisko
Witam. Tak. Należy powiadomić inspektora pracy i inspektora sanitarnego - zmiana profilu produkcji, technologii itp. (Art. 209 Kp.) Nazwa stanowisk w zasadzie powinna odpowiadać najbardziej zbliżonemu do ujętego w oficjalnej klasyfikacji zawodów i specjalności ( zobacz tu: http://www.zus.pl/re...rad3/p3-zal.htm ). Proponuję stanowisko przygotować i wyposażyć jak spawalnicze (środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, wymagania p. poż. i ochrony przeciwporażeniowej). Nie zapomnij o badaniu lekarskim (wstępnym) pracownika a także o oszacowaniu ryzyka. Co do pomiarów (czynników szkodliwych), to ja bym poczekał na decyzję (pisemną)...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=553


Temat: ciekawostki czy pedagog jest archeologiem???
http://www.zawody.praca.net/ kody w słownikach pochodzą z Klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonych którymś tam Dziennikiem Ustaw albo Rozporządzeniem;) czasem warto poznać swój własny kod zawodu ;)
Źródło: forum.nfz-wroclaw.pl/index.php?showtopic=3283


Temat: statystyczna karta wypadku, kody zawodów
Dz.U. Nr 269, Poz.2672 z dnia 22.12.2004- ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy , Data wejścia w życie: 01.01.2005 Dz.U. Nr 265, Poz.2644 z dnia 16.12.2004- ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Data wejścia w życie: 01.01.2005
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=791


Temat: Astronomiczne wiadomości z Internetu
Naukowcy protestują przeciwko wróżbitom i astrologom Prawie 300 polskich naukowców wystosowało do minister pracy Jolanty Fedak "List w obronie rozumu" - donosi "Gazeta Wyborcza". Oprotestowali w ten sposób załącznik do rozporządzenia ministerstwa "W sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania". O co poszło? - Otóż na liście zawodów wymieniono tam m.in. wróżbitę, astrologa, radiestetę. "Uważamy za skandaliczne umieszczenie na tej liście szeregu profesji nie mających nic wspólnego z cywilizacją XXI w., a już na pewno z oficjalnie głoszoną przez Rząd RP ideą tworzenia społeczeństwa opartego na wiedzy" - piszą...
Źródło: astromaniak.pl/viewtopic.php?t=3355


Temat: Tabele klasy C
Nota: 1492378 T7PL50 - job classification 2010/07 " Od lipca br. obowiązuje nowa klasyfikacja zawodów i specjalności, wprowadzona przez rozporządzenie Dz.U.2010.82.537. Uzupełnienie dostarcza odpowiednie zmiany w tabelach T7PL50 i T7PL5T. Są to tabele klasy 'C', więc uzupełnienie dostarcza ich rekordy tylko do mandanta 000. Przeniesienie ich do wyższych mandantów musi być wykonane przez administratora systemu." Proszę o radę czy w prawidłowy sposób wykonam przeniesienie tabeli: W SE10 utworzę nowe...
Źródło: forumsap.pl/viewtopic.php?t=2732


Temat: Nowe studium optometrii - co Wy na to?
...i właściwe postępowanie w przypadku choroby oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego". Ta definicja jest ogólną dla optometrii na świecie, a szczegółowy zakres czynności określany jest w poszczególnych krajach w zależności od sytuacji prawnej, np. czynności rehabilitacyjne wg polskiej klasyfikacji mogą być realizowane przez optometrystów na zlecenie lekarza. W Polsce zakres czynności jest zdefiniowany w ” Klasyfikacji Zawodów i Specjalności wydanej na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 222 z 20 grudnia 2002 r., poz.1868). Obowiązuje ona od 01.01.2003 r. Zgodnie z klasyfikacją grupę 2 stanowią specjaliści. Wymaga się od nich wykształcenia wyższego." i tyle mam do powiedzenia dziękuje
Źródło: forum.gazeta-optyka.pl/viewtopic.php?t=1015


Temat: Sekty?
...inny zawód. Pozwolę sobie zacytować tutaj fragment artykułu napisanego przez panią Marię Graham, kierownika Sekcji Astrologii w Polskim Towarzystwie Psychotronicznym, która została poproszona o opracowanie charakterystyki zawodu astrologa: Centralny Instytut Ochrony Pracy wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej, Bankiem Światowym i British Council realizuje obecnie projekt "Opracowanie charakterystyk zawodowych do klasyfikacji zawodów i specjalności". Celem tego przedsięwzięcia jest m.in. stworzenie zbioru szczegółowych opisów poszczególnych zawodów p.t. "Informator o zawodach". Informator taki już wkrótce znajdzie się we wszystkich urzędach pracy i poradniach zawodowych dla dorosłych i młodzieży na terenie całej Polski. To wielotomowe kompendium stanowić będzie istotne źródło informacji dla osób...
Źródło: paranormalne.pl/index.php?showtopic=535


Temat: choroba branży wideo
...oraz jej prestiż. W Polsce przez długi czas utrzymywał się np. wysoki prestiż górnika, chociaż w społeczeństwach Zachodniej Europy od dawna najbardziej prestiżowymi są zawody wymagające wysokich kwalifikacji, w tym wyższego wykształcenia. W Polsce zawody kategoryzowane są przez Polską Socjologiczną Klasyfikację Zawodów. Odmienna klasyfikacja zawodów isnieje w Miedzynarodowej Klasyfikacji Zawodów i opracowanej na jej podstawie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności. Zawód może dzielić się na specjalności. Tak więc kręcioł weselny to jest zawód? Czy nie jest?
Źródło: foton.kalisz.pl/forum/viewtopic.php?t=13557